Navigáció
Látogatók
Üdvözöljük

Látni és láttatni! Akkor érzékelhetjük ennek a jelentőségét, ha félig bezárt szemünket kinyitva rácsodálkozhatunk a látható világra. A gyengénlátó gyermekek külső és belső látásának javulása, életérzésének kedvező alakulása csak a szűkebb és tágabb környezetének segítő együttműködése révén következhet be.

Anyuka, sajnos baj van a gyermek szemével! - hangzik el oly sokszor ez a mondat a felkeresett szakember szájából.

Hova menjek? Kihez forduljak segítségért? Mi lesz így a gyermekemből? Törnek fel a félelmekkel teli gondolatok a szülő agyából. Mégis talán a legfontosabb kérdés: Mi történik a gyermekemmel, ha én már nem leszek?

Látva és átérezve ezt a problémát jött létre 1992-ben az Alapítványunk, hogy megkönnyítse a látássérült gyermekek társadalmi beilleszkedését, valamint, hogy elősegítse esélyegyenlőségük megvalósulását.

Célunk az ÉLETRE NEVELÉS és sok látássérült gyermek arcára mosolyt csalni!

Alapító okiratunkban meghatározott tevékenységeinkkel megpróbáljuk könnyebbé és szebbé tenni a gyermekéveket!

Mottónk:

Jól csak a szívével lát az ember.
Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Jótékonysági felhívás!

Jótékonysági felhívás

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége aktuális hírei

Aktuális hírlevél

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete aktuális hírei

Aktuális hírlevél

Fejlesztőeszközök adományozása
Alapítványunk közel 215.000 Ft értékű fejlesztőeszközzel és a Kettesy féle látásvizsgáló táblával támogatta a Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium látássérült tanulóit. Köszönjük az alapítvány támogatóinak az önzetlen segítséget!

Laptopot adományoztunk
Alapítványunk egy új laptopot adományozott egy súlyosan látássérült tanulónak. Reméljük sok hasznát veszi a tanulásban és az élet más területén is. Ezúton is köszönjük támogatóinknak az önzetlen adományokat és a segítséget!
Nyári tábor- Balatonszemes
Alapítványunk 14 látássérült gyermeket és 5 kísérőjüket táboroztatott Balatonszemesen 2018. július 16-21. között.
A gyerekek és a kísérők is nagyon jól érezték magukat, sok élménnyel gazdagodtak.
A tábor az SZJA 1%-ból, valamint az MVGYOSZ és Felföldi József támogatásával valósulhatott meg.
Ezúton is köszönjük támogatóinknak az önzetlen segítséget!
A táborról készült képeket az alapítvány Facebook oldalán lehet megtekinteni.

Nyári tábor - Balatonszemes 2018.07.16-21.


Gimnázium indul látássérülteknek!
Gimnázium indul látássérülteknek!

Információk a Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium által látássérültek számára indítandó gimnáziumi képzésről:

Mit kell tudni az egyedülálló képzésről?
A Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Magyarországon, egyedülálló módon indít gimnáziumi képzést épértelmű vak és gyengénlátó tanulók számára.
Az iskola országos beiskolázású, ami annyit jelent, hogy az ország bármelyik településén lakó látássérült tanuló felvehető, amennyiben megfelel a felvételi követelményeknek.
A távolabb lakók számára ingyenes lakhatást biztosítunk a gimnáziummal közös épületben található kollégiumban. Ebben a kollégiumban 2009. augusztus elsejétől vak és gyengénlátó általános iskolás kollégisták, valamint éplátó, épértelmű középiskolás kollégisták integrált kollégiumi nevelése-oktatása zajlik. Kollégiumunk az EMMI által kiírt „Kollégium PLUSZ” modellprogram elnevezésű pályázaton nyertes pályázatot tudhat magáénak, amelynek megvalósítása éppen folyamatban van. Ez a program szintén egyedülálló lehetőségeket tartalmaz, tovább javítják SNI-s kollégistáink kollégiumi ellátását mind infrastrukturális (pl: sószoba, új és jól felszerelt teakonyha kialakítása) mind szakmai szempontból.
A kollégium egyedüli költsége az étkezési díj, melyre előfizetni szintén nem kötelező. Az étkezési díjfizetésre vonatkozó kedvezmények a vonatkozó jogszabályok alapján érvényesíthetők. A kollégium tehát ingyenes!
Mikor indul a képzés?
A gimnáziumi képzés 2018/2019. tanévben indul felmenő rendszerben. Ez azt jelenti, hogy a gimnáziumi képzés 2018. szeptember 1-jén indul kilencedik évfolyamos tanulók számára, tehát az általános felvételi eljárás vonatkozik az ide jelentkező tanulókra.
A jelentkezéshez a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló Gyógypedagógiai Tanácsadó Korai Fejlesztő Oktató és Gondozó Tagintézménye által kiállított szakvéleményre, a hetedik évfolyam év végi és a nyolcadik évfolyam félévi eredményeire van szükség, valamint a 2018. március 2-án pénteken tartott szóbeli meghallgatáson való megjelenésre van szükség. A szóbeli meghallgatás során nem konkrét tudástartalmakat kérdezünk, hanem a jelentkező általános műveltségét, kommunikációs és digitális kompetenciáit, egyéni szükségleteit kívánjuk felmérni. A szóbeli meghallgatásra felvételi pontot nem adunk.
Milyen elvárásoknak kell megfelelniük az itt dolgozóknak?
Intézményünk egyik jogelőd intézménye, a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola 1972. év óta végez általános iskolai nevelést-oktatást vak és gyengénlátó általános iskolás korú tanulók számára. A vonatkozó jogszabályok értelmében a szaktárgyi órákat a megfelelő szakos végzettséggel rendelkező pedagógus kollégák tartják. A vak és gyengénlátó tanulók számára szükséges fejlesztéseket Intézményünk gyógypedagógusai (tiflopedagógusok) tudják biztosítani. A szaktanárok és a tiflopedagógusok munkáját gyógypedagógiai asszisztensek segítik.
Milyen eszközök segítik a látássérült diákok tanulását?
Intézményünk oktatástechnikai eszközök tekintetében a vak tanulók tanulását Braille írógép, laptop, a hozzá tartozó softverek pl.: felolvasó program, diktafon biztosításával segíti. A gyengénlátó tanulók számára monitorral összekötött speciális nagyító berendezés, olvasó TV, és természetesen az egyéb IKT berendezések, mint az interaktív tábla, tabletek, laptopok, amelyek szintén rendelkezésünkre állnak.
Hány tanulóval indul a képzés?
Intézményünk négy évfolyamos gimnáziumi képzést indít, évfolyamonként egy osztállyal.
2018. szeptember elsején egy kilencedik évfolyamos osztályt indítunk. A vonatkozó jogszabályok értelmében a gimnáziumi osztály elindításához minimálisan kilenc tanuló szükséges, de ettől a számtól való eltéréshez a fenntartó, Debreceni Tankerületi Központ engedélyt adhat. Maximálisan 11 tanuló vehető fel az induló gimnáziumi képzésbe.
Mi a további előnye a gimnáziumi képzés beindításának?
Intézményünk által indított gimnáziumi képzés a vak és gyengénlátó tanulók szabad iskolaválasztáshoz való jogát szélesíti, hiszen így lehetőségük adódik dönteni arra vonatkozóan, hogy a többségi oktatásban integráltan kívánnak tovább tanulni középiskolásként, vagy Intézményünkben kívánják megtenni azt.
Intézményünk által kínált többlet:
Röviden:
- Rendelkezésünkre áll az eredményes neveléshez-oktatáshoz szükséges hely, módszertan, szakember és eszköz.
Bővebben:
- Folyamatos tiflopedagógiai megsegítés, az Intézményünk gyógypedagógusai segítségével.
- Gyógypedagógiai asszisztensi jelenlét a tanórákon.
- Kis létszámú osztály.
- Oktatástechnikai és IKT eszközök rendelkezésre állnak.
- A kollégium egy épületben van az iskolával, így a közlekedés nem okoz további akadályokat.
- A kollégiumi nevelésben-oktatásban integráltan részesülnek a vak és gyengénlátó tanulók az éplátó tanulókkal, így az integráció hatásaival is találkozhatnak leendő gimnazistáink.
- -A Nagyerdő közvetlen szomszédsága további lehetőségeket rejt magában egészségmegőrző programunk keretében.
Mit tudunk azokról a tanulókról, akik nem képesek integrálódni egy átlagos középiskolába?
A sikeres integrációnak sok összetevője van, mint például a tanulók egyéni adottságai, az integráló közösség, intézmény adottságai. Azon tanulók, akik nem képesek a többségi iskolába integrálódni korai iskolaelhagyóvá válhatnak.

Intézmény elérhetősége:
Intézmény neve: Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
OM szám: 201359
Levelezési cím: 4025 Debrecen Postakert utca 7.
Gimnáziumi képzés helye: 4032 Debrecen Lóverseny utca 3. szám
email: titkarsag@hbmaik.sulinet.hu
web: www.gyorffykollegium.hu
Love all Helo all - LAHA
Cirkuszban jártunk!
A Richter Flórián Cirkusz felejthetetlen előadásán vettünk részt a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete közreműködésével. Alapítványunk 7 hátrányos helyzetű látássérült gyermeket vitt el erre a speciális eladásra. Az előadás előtt a Cirkusz munkatársai bemutatták a fellépő állatokat, melyeket közelebbről is meglehetett nézni, simogatni. Az előadás audionarrált volt, ami még jobban fokozta a látássérült embereknek az előadás élvezhetőségét.
A cirkuszlátogatás az SZJA 1%-a felajánlásából valósulhatott meg.
KÖSZÖNJÜK!
Nyári tábor - Eger
Alapítványunk 15 látássérült gyermeket és 5 kísérőjüket táboroztatott Egerben 2017.07.10-15. között.
A gyerekek és a kísérők is nagyon jól érezték magukat, sok élménnyel gazdagodtak.
A tábor az SZJA 1%-ból valósulhatott meg.
Ezúton is köszönjük támogatóinknak az önzetlen segítséget!
A táborról készült képeket a galériában lehet megtekinteni.
"Tapintható múlt"

Tapintható múlt - városi séta látássérülteknek és vakoknak az 1956-os események józsefvárosi helyszínein -

Generálási idő: 0.11 másodperc 24,549 egyedi látogató